PHP String Uzunluğu

  • 03-07-2020 04:59
  • 626

strlen() fonksiyonu farklı dillerde de kullanılan, string'in uzunluğunu döndüren bir fonksyondur. String içinde bulunan boşluk dahil bütün karakterleri hesaplar. UTF8 stringte ise bazı karakterler bir baytten daha fazla yer kapladığı için fonksiyon doğru sonuç vermez. UTF8 için mb_strlen() fonksiyonu kullanılabilir.

strlen() örnek kullanımı:

    $s="notpast.com";
    $sonuc=strlen($s);
    echo 'String uzunluğu:'.$sonuc;