C Programlama Dilinde Aritmetik İşlemler

  • 16-06-2020 04:45
  • 14605

Aritmetik işlemler programlamada yoğun şekilde kullanılır, bu işlemler mantıksal işlemlere birlikte programın temelini oluştururlar. Bu işlemler toplama işlemi '+',  çıkarma işlemi '-', çarpma işlemi '*', bölme işlemi '/' ve mod işlemi '%' . Bu işlemler değişkenlerle birlikte kullanılır. Veri tipi olarak int, short, long kullanılan işlemlerde sonuc tam sayıdır. Bölme işlemlerinde örneğin 1/2 'nin sonucu (0) tam sayı olarak kaydedilir. Ondalık sayılar için float ya da double veri tipi kullanılır. C'de mantıksal işlemler tam sayılarda kullanılır, bu yüzden eğer mantıksal bir işlem yapılacaksa ya da bitsel işlem yapılacaksa veri tipi olarak int, short veya long tipi kullanılmalı.

C'de Toplama İşlemi

Toplama işleminde iki sayı toplanır ve sonuç bir değişkene kaydedilir.
Örnek 1: İki sabit sayının toplanması.


#include <stdio.h>
int main(void){ //Toplama işleminin sonucunun kaydedileceği değişken tanımlanıyor. int sonuc; //İki sabit sayı toplanıyor. sonuc=43+93; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("Sonuc=%d",sonuc); //Enter tuşuna basılana kadar bekler. getchar(); //Programdan çıkılıyor. return 0; }


Örnek 2: İki değişkenin toplanması.


#include <stdio.h>
int main(void){ //Kullanılacak değişkenler tanımlanıyor. int a=45; int b=78; int sonuc; //Değişkenler toplanıyor ve sonuc değişkenine kaydediliyor. sonuc=a+b; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("Sonuc=%d",sonuc); //Enter tuşuna basılana kadar bekler. getchar(); //Programdan çıkılıyor. return 0; }


Toplama işleminde sonuç işlem yapılan değişkenlerden birine kaydedilecekse yazım kolaylığı olması için örnekteki gibi kısa yazım kullanılır.
Örnek 3: Toplama işleminde kısa yazım.


#include <stdio.h>
int main(void){ //Kullanılacak değişkenler tanımlanıyor. int sonuc=15; //Sonuc değişkeni 44 sayısı ile toplanıyor //işlem sonucu sonuc değişkenine kaydediliyor. sonuc +=44; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("Sonuc=%d",sonuc); //Enter tuşuna basılana kadar bekler. getchar(); //Programdan çıkılıyor. return 0; }

C'de Çıkarma İşlemi

Çıkarma işleminde iki sayı çıkarılır ve sonuç bir değişkene kaydedilir.
Örnek 1: İki sabit sayının çıkarılması.


#include <stdio.h>
int main(void){ //Kullanılacak değişkenler tanımlanıyor. int sonuc; //Sabit sayılarla çıkarma işlemi yapılıyor. sonuc =54-18; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("Sonuc=%d",sonuc); //Enter tuşuna basılana kadar bekler. getchar(); //Programdan çıkılıyor. return 0; }

 

Örnek 2: İki değişkenin çıkarılması.


#include <stdio.h>
int main(void){ //Kullanılacak değişkenler tanımlanıyor. int a=93; int b=36; int sonuc; //Değişkenlerle çıkarma işlemi yapılıyor. sonuc =a-b; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("Sonuc=%d",sonuc); //Enter tuşuna basılana kadar bekler. getchar(); //Programdan çıkılıyor. return 0; }


Sonucun aynı değişkene kaydedildiği kısa yazım kullanılması.
Örnek 3: Çıkarma işleminde kısa yazım.


#include <stdio.h>
int main(void){ //Kullanılacak değişkenler tanımlanıyor. int sonuc=92; //Sonuc ndeğişkeninden 52 sayısı çıkarılıyor //ve sonuc değişkenine kaydediliyor. sonuc -=52; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("Sonuc=%d",sonuc); //Enter tuşuna basılana kadar bekler. getchar(); //Programdan çıkılıyor. return 0; }

C'de Çarpma İşlemi

Çarpma işleminde iki sayı çarpılır ve sonuç bir değişkene kaydedilir.
Örnek 1: İki sabit sayının çarpımı.


#include <stdio.h>
int main(void){ //Kullanılacak değişkenler tanımlanıyor. int sonuc; //İki sabit sayının çarpılması. //İşlemin sonucu sonuc değişkenine kaydediliyor: sonuc =12*74; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("Sonuc=%d",sonuc); //Enter tuşuna basılana kadar bekler. getchar(); //Programdan çıkılıyor. return 0; }

 

Örnek 2: İki değişkenin çarpımı.

#include <stdio.h>

int main(void){
	//Kullanılacak değişkenler tanımlanıyor.
	int a=13;
	int b=54;
	int sonuc;

	//İki değişken çarpılıyor
	//işlem sonnucu sonuc değişkenine kaydediliyor.
	sonuc =a*b;

	//Sonuç ekrana yazdırılıyor.
	printf("Sonuc=%d",sonuc);

	//Enter tuşuna basılana kadar bekler.
	getchar();

	//Programdan çıkılıyor.
	return 0;
}


Çarpma işleminde sonucun aynı değişkene kaydedileceği kısa yazım.
Örnek 3: Çarpma işleminde kısa yazımın kullanılması.


#include <stdio.h>
int main(void){ //Kullanılacak değişkenler tanımlanıyor. int sonuc=9; //Çarpma işleminde kısa yazım. sonuc değişkeni 42 ile //çarpılıyor işlem sonnucu sonuc değişkenine kaydediliyor. sonuc *=42; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("Sonuc=%d",sonuc); //Enter tuşuna basılana kadar bekler. getchar(); //Programdan çıkılıyor. return 0; }

C'de Bölme İşlemi

Bölme işleminde ikisayıdan biri diğerine bölünür ve sonuç bir değişkene kaydedilir.
Örnek 1: Sabit sayılarda bölme işlemi.


#include <stdio.h>
int main(void){ //Kullanılacak değişkenler tanımlanıyor. int sonuc; //80 sayısı 4'de bölünüyor //işlem sonnucu sonuc değişkenine kaydediliyor. sonuc =80/4; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("Sonuc=%d",sonuc); //Enter tuşuna basılana kadar bekler. getchar(); //Programdan çıkılıyor. return 0; }


Örnek 2: Değişkenler arası bölme işlemi.


#include <stdio.h>
int main(void){ //Kullanılacak değişkenler tanımlanıyor. int a=40; int b=4; int sonuc; //a değişkeni b'ye bölünüyor //işlem sonnucu sonuc değişkenine kaydediliyor. sonuc =a/b; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("Sonuc=%d",sonuc); //Enter tuşuna basılana kadar bekler. getchar(); //Programdan çıkılıyor. return 0; }


Sonucun aynı değişkene kaydedileceği durumdaki kısa yazımın kullanımı.
Örnek 3: Bölme işleminde kısa yazımın kullanılması.


#include <stdio.h>
int main(void){ //Kullanılacak değişkenler tanımlanıyor. int sonuc=50; //sonuc değişkeni 5 bölünüyor //işlem sonnucu sonuc değişkenine kaydediliyor. sonuc /=5; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("Sonuc=%d",sonuc); //Enter tuşuna basılana kadar bekler. getchar(); //Programdan çıkılıyor. return 0; }

C'de Mod İşlemi

Mod alma işlemi, bir sayının başka bir sayıya bölünmünden kalanı hesaplar.
Örnek 1: Sabit sayılarla mod alma işlemi.


#include <stdio.h>
int main(void){ //Kullanılacak değişkenler tanımlanıyor. int sonuc; //50'nin 4'e bölümünden kalan sonuç değişkenine kaydediliyor. sonuc =50%4; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("Sonuc=%d",sonuc); //Enter tuşuna basılana kadar bekler. getchar(); //Programdan çıkılıyor. return 0; }

 

Örnek 2: Değişkenlerle mod alma işlemi.


#include <stdio.h>
int main(void){ //Kullanılacak değişkenler tanımlanıyor. int sonuc; int a=45; int b=7; //a'nın b'ye bölümünden kalan sonuc değişkenine kaydediliyor. sonuc =a%b; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("Sonuc=%d",sonuc); //Enter tuşuna basılana kadar bekler. getchar(); //Programdan çıkılıyor. return 0; }

 

Örnek 3: Mod alma kısa yazım.


#include <stdio.h>
int main(void){ //Kullanılacak değişkenler tanımlanıyor. int sonuc=43; //sonuc değişkeninin 5'e bölümünden kalan sonuc değişkenine kaydediliyor. sonuc %=5; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("Sonuc=%d",sonuc); //Enter tuşuna basılana kadar bekler. getchar(); //Programdan çıkılıyor. return 0; }

double Veri Tipi İle Dört İşlem

double veri tipindeki aşağıdaki örnek float veri tipi içinde kullanılabilir. Değişik veri tiplerinde değişken tanımlamak için ayrıca veri tipi ve değişkenler sayfasınıdan değişken tanımlama kurallarına bakabilirsiniz.


#include <stdio.h>
int main(void){ //Kullanılacak değişkenler tanımlanıyor. double sonuc; double a; double b; //Toplama işlemi. a=4.3; b=3.9; sonuc=a+b; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("%f+%f=%f\n",a,b,sonuc ); //Çıkarma işlemi. a=9.6; b=5.5; sonuc=a-b; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("%f-%f=%f\n",a,b,sonuc ); //Çarpma işlemi. a=1.5; b=2.3; sonuc=a*b; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("%f*%f=%f\n",a,b,sonuc ); //Bölme işlemi. a=7.8; b=4.3; sonuc=a/b; //Sonuç ekrana yazdırılıyor. printf("%f/%f=%f\n",a,b,sonuc ); //Enter tuşuna basılana kadar bekler. getchar(); //Programdan çıkılıyor. return 0; }