C Programlama Dilinde Üs Alma

 • 27-10-2020 09:18
 • 18477

Programlama dillerinde aritmetik ve mantıksal işlemler birlikte kullanılır. C programlama dilinde dört işlem oparatörler kullanılarak yapılır, üs alma gibi daha karmaşık işlemler ise fonksiyon kullanılarak yapılır. Bu matematiksel fonksiyonlar ise standart kitaplık içinde bulunan 'math.h' dosyası içinde bulunur. 

C'de üs almak için 'pow' fonksiyonu kullanılır. Fonksiyon 2 argüman alır ilki üssü alınacak sayı ikinci argüman ise üstür. Fonksiyonun dönüş değeri ise üs alma işleminin sonucudur.

C'de pow fonksiyonu ile üs alma kodu örneği:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
  double a;
  double b;
  double r;
  
  a=5;
  b=3;
  
  // 'r=a^b' üs alma işlemi pow fonksiyonu ile yapılıyor
  // sonuç 'r' değişkenine kaydediliyor.
  r=pow(a,b);
  
  // Sonuç yazdırılıyor.
  printf("Sonuc:%f\n",r);
  return 0;
}

Ayrıca C'de üs alma işlemi döngüler kullanılarak da yapılabilir.  Bunun için 'for' ya da 'while' döngüsü kullanılabilir, döngü üs kadar tekrarlanır ve her tekrarda sayı kendisi ile çarpılır. Bu yöntemde üs arttıkça işlem süresi de artar.

C'de fonksiyon ile üs alma örneği:


#include <stdio.h>
#include <math.h> double UsAlma(double a, double us){ int s=0; double r; //Üssün negatif olduğu durumda üs -1 ile çarpılarak pozitif sayıya çevriliyor. if(us<0){ s=1; us*=-1; } //Döngü üs kadar tekrarlanıyor. for(r=1;us>0; us--){ r*=a; } //Üs negatif ise sonuç: 1/r if(s){ r=1/r; } return r; } int main() { double r; //Üs alma fonksiyonu çağrılıyor r=UsAlma(5,3); // Sonuç yazdırılıyor. printf("Sonuc:%f\n",r); return 0; }