PHP 7.3 ile gelen yenilikler

 • 14-09-2019 02:12
 • 1195

1- Daha kullanışlı ve esnek Heredoc ve Nowdoc güncellemesi

PHP 7.3 ile gelen en önemli yeniliklerden biri, heredoc ve nowdoc sözdizimlerindeki güncellemedir. Bunlar PHP içindeki stringleri tanımlamak için kullanılan iki anahtar yöntem.

Heredoc ve nowdoc sözdizimlerinin çok katı gereksinimleri vardı ve bu geliştiriciler için işleri epeyce zorlaştırıyordu. Okunabilirliği arttırmak ve daha temiz kod yazmayı sağlamak amacıyla gelen şikayet ve öneriler sonucunda mevcut heredok ve nowdoc sözdizimlerinde bu iki değişiklik sağlandı.

Önceki sözdizimlerinde kapama işaretçisi bir noktalı virgülü takip etmeliydi ve sonrasında yeni bir satır olmalıydı PHP 7.3 ile birlikte bu zorunluluk ortadan kalktı. Ayrıca artık kapama işaretçisi satır başı olmak zorunda değil, girintili de olabilir ancak burada tüm kod bloğunun herhangi bir satırından daha fazla girintili olmamasına dikkat edilmelidir. 

PHP  7.3 Öncesi Heredoc / Nowdoc

$degisken= <<<EOT
  Test mesajı
    ve bazı diğer mesajlar
EOT;

class foo { public $bar =<<<EOT bar EOT; }

 

PHP  7.3 Sonrası Heredoc / Nowdoc 


$degisken= <<<EOT
  Test mesajı
    ve bazı diğer mesajlar
 EOT


class foo { public $bar = <<<EOT bar EOT; }


PHP  7.3  Heredoc / Nowdoc Örnekleri

//Heredoc örneği

$foo = ['ada', 'plaj', <<<EOT hava yaz bulutlu - olmaz EOT, 'deniz', 'kum' , 'temmuz']; var_dump($foo); // Bu örneğin çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır array(6) { [0]=> string(3) "ada" [1]=> string(4) "plaj" [2]=> string(32) "hava yaz
bulutlu -
olmaz" [3]=> string(5) "deniz" [4]=> string(3) "kum"
[5]=> string(6) "temmuz" } //Nowdoc örneği
$yas = '76'; $yaz = <<<'EOT' Ali'nin yaşı $yas
EOT echo $yaz;
// Çıktısı 'Ali'nin yaşı $yas' şeklinde olacaktır.

Devam Edecek...