Elektrik Nedir?

  • 21-09-2018 07:48
  • 811

Elektronlar eksi yüklü parçacıklardır elektron eksiği olan atomlar ise artı yüklüdür ve elektronları çekerler bunun sonucu olarak elektronlar artı yüklü atomlara doğru hareket ederler bu elektron akışına da elektrik akımı denir.

Elektrik Nasıl Üretilir

Elekrtik üretmek için iletken bir tel ve bir mıknatıs yeterlidir. Tel sargı içinde dönen mıknatıs metal teldeki elektronları çekerek bir yöne doğru hareket etmesini sağlar. Bu elektron akışı elektrik akımını oluşturur. Günümüzde elektrik üretiminin çok büyük bir bölümü bu yolla sağlanıyor. Örneğin termik santrallerinde hareket buhar gücü ile sağlanır, hidroelektrik santrallerinde ise hareket su basıncı ile sağlanır. Rüzgar türbininde harket rüzgar ile sağlanır. Bu hareket enerjisi mıknaatısı döndürerek metal tel üzerinde elektrik akımı oluşmasını sağlar. Oluşan bu elektrik dağıtım hatları ile şehirlere dağılır.

rüzgar türbini

Bunların dışında güneş enerjisini elektriğe dönüştüren paneller yardımı ile de elektrik elde edilir. Bu panellerde hareketli parça yoktur kullanılan yarı iletken malzemedeki elektronlar ışık etkisi ile bir alt katmana hareket ve iki katman arasında elektron farkı oluşur bu da elektrik akımını yaratır.