Rüzgar Gülü

  • 24-09-2018 02:29
  • 2050

Rüzgar gülü

Bir diğer adıyla rüzgar türbini, rüzgarla dönerek elektrik üreten bir makinedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Sürdürülebilir olması ek masraf gerektirmeden çalışması bir avantajdır. Genellikle çok rüzgar alan kıyı kesimlerine kuruluyor. Ülkeler artık küresel ısınmanın farkındalar ve buna uygun alternatf enerji kaynaklarını destekleyici politikalar uguluyorlar. Rüzgar gülünün yenilenebilir enerji kaynağı oluşu atık madde ve yakıt kullanmaması büyük bir avantaj sağlıyor. Verimleri %30 civarında olsada, alternatif enerji kaynakları içinde iyi sayılabilir, örneğin güneş panellerinde verim %18 dir. Rüzgar gülünün iç yapısına bakalım.

Rüzgar gülünün iç yapısı

Rüzgar gülü üç ana parçadan oluşuyor. Birincisi dönen pervane ve başlık, ikincisi şanzıman, üçüncüsü ise jeneratör. Bunların dışında da pek çok ara ve yadımcı parçadan oluşuyor. Rüzgar gülünün çalışması: pervane dönüyor ve baglı olduğu ana şaftı döndürüyor, şaft bağlı olduğu şanzımanı döndürüyor şanzıman da belirli bir hızda jeneratörü döndürüyor. Jeneratör de döndürme hareketini elektriğe dönüştürüyor. Üretilen bu elektrik enerjisi şebekeye veriliyor.