PHP Foreach Döngüsü

 • 03-07-2020 08:29
 • 500

Foreach diziler ve nesneler üzerinde kullanılan bir tür döngüdür. for ve while döngülerinden farklı olarak sabit sayılarla kullanılmaz. Bir dizinin eleman sayısı kadar döngü tekrarlanır. Tanımlanan bir dizinin elemanlarına erişmenin yollarından biridir ve PHP sıklıkla kullanılır.

PHP foreach döngü örneği: Örnekte önce bir dizi tanımlanıyor daha sonra foreach döngüsü ile dizi (array) içindeki değerler ekrana yazdırılıyor.

<?php 
  $arr=array('a','b','c','d');
  foreach ($arr as $value) {
    echo $value;
  }
?>

 

Foreach döngüsünde ayrıca array anahtar kelimeleride (key) döngüde bir değişkene aktarılabilir.

PHP foreach döngü örneği: Bu örnekte hem anahtar hemde içerik ekrana yazdırılıyor.

<?php 
  $arr=array('a'=>1,'b'=>2,'c'=>3,'d'=>4);
  foreach ($arr as $key => $value) {
    echo $key.'='.$value.',';
  }
?>