PHP Dosya Silme

  • 03-07-2020 02:49
  • 1109

Sunucuda bulunan dosyalar PHP dili kullanılarak silinebilir. Dosya silmek için unlink() fonksiyonu kullanılır. unlink() fonsiyonu tek parametre alır bu parametre silinecek dosya yoludur. Dönüş değeri ise bool tipindedir. Dosya silme işlemi başarılı ise true değil ise false değeri döner.

PHP Dosya Silme Kod Örnekleri

Çıktı vermeyen dosya silme örneği:


unlink
("test.jpg");
Dosya silen ve silme işleminin sonucunu değerlendiren örnek kod:
 

if
(unlink("test.jpg")){ //Dosya silme başarılı olduğunda çalışacak kod. echo "Dosya silindi." }else{ //Dosya silmede hata olursa çalışacak kod. echo "Dosya silmede hata." }
Yukarıdaki örnek kodların çalışması için PHP tagları (<?php  ?>) arasına yazılmalı. Eğer dosya yolu doğru olduğu halde dosya silinemiyorsa dosyanın silme yetkisine sahip olup olmadığını kontrol edin.