PHP Dilinde Koşullu İfadeler

 • 03-07-2020 08:56
 • 430

PHP dilinde kullanılan koşullu ifadeler if-else ve switch-case yapılarıdır. Bunların birbirden farklı kullanım alanları vardır. if-else yapısı birkaç koşulun olduğu durumlarda kullanılır. switch-case yapısı ise bir değişkenin birden fazla değerle karşılaştırmasını gerektiren durumlarda kullanılır.

PHP'de if-else Koşullu İfadeleri

if-else ifadesi birçok farklı programlama dilinde bulunur PHP dilindede aynı şekilde kullanılır. if-else yapısı aşağıdaki örnekteki gibi kullanılır. Buradaki else kullanımı isteğe bağlıdır. if yanlız kullanılabilir fakat else ifadesi mutlaka if ifadesinin hemen ardından kullanılmalıdır.

<?php 
  $a=2;
  if($a==1){
    //Koşul doğru olduğunda çalışacak ifade.
    echo "a'nın değeri 1";
  }else{
    //Koşul yanlış olduğunda çalışacak ifade.
    echo "a'nın değeri 1 değil.";
  }
?>

PHP Dilinde switch-case Yapısı

switch-case yapısı if-else yapısından farklı olarak yanlızca bir değişkenin  farklı sabit ya da değişkenlerle karşılaştırılmasında kullanılır. Karşılaştırılacak değişken switch parantezine alınır ve karşılaştırma yapılacak her değer için bir case ifadesi yazılır. Hiçbir case ifadesiyle eşleşme olmazsa default ifadesindeki kod çalışır.

switch-case yapısı örneği:

<?php 
  $a=2;
  $b=2;
  switch ($a) {
    case $b:
      echo 'a=b';
    break;
    case 1:
      echo 'a=1';
    break;
    case 3:
      echo 'a=3';
    break;
    default:
      echo 'a değeri tanımlı değil.';
    break;
  }
?>