Transistör nedir?

  • 09-13-2018 10:53
  • 79

Transistör zayıf bir akımla yüksek bir akımın geçişini kontrol edebilen aktif bir elektronik bileşendir. Transistörlerin birçok farklı çeşidi vardır. Burada bahsedeceğimiz BJT (Bipolar Junction Transistor) Çift Kutuplu Birleşimli Transistördür. Bu transistörlerde üç pin vardır: emiter, kollektör ve base dir. Kollektör-emiter akımı base-emiter akımı ile kontrol edilir. Ortalama base-emiter akımının 100 katı kollektör-emiter üzerinden geçer. Elektronikte birçok amaç için kullanılırlar çoğunlukla anahtarlama ve akım yükseltici olarak kullanılırlar. 

Transistör Nasıl Çalışır

Transistörlerin çalışmasını anlayabilmek için öncelikle yarı iletken maddeleri anlamamız gerekiyor. Transistörlerde kullanılan yarı iletken madde çoğunlukla silisyumdur ama germenyum da kullanılır. 

Yarı iletkenler

Yarı iletken maddeler demir bakır gibi ileken maddelerle cam, plastik gibi yalıtkan maddelerin arasında elektriksel özellik gösterir. Yarı iletken maddenin ışık,sıcaklık ve içine katılan başka maddelerle elektriksel özelliği değişir. Bu elektronikte kullanışlı bir madde olmasını sağlar. Silisyumun içene az miktarda galyum ve indiyum eklenirse elektrik iletkenliği artar. Sebest elektronu artmış yarı iletkene  N-Tipi, Positif yüklü yani eksik elektronlu (oyuk) olana ise P-Tipi yarı iletken denir.

bjt transistör

BJT transistörün iki türü vardır bunlar PNP ve NPN tipidir. Kullanılan harfler yarı iletken özelliği gösterir. Base ucu ortadaki maddeye bağlıdır emiter ve kollektör de dış uclara bağlıdır.P-Tipi yarı iletken N-tipi yarı iletkenle birleşince, birleşim yüzeyinde N-tipi maddedeki eletronlar P-tindeki oyukları ceker ve bir kısmı P bölgesindeki oyuklara geçer birleşim alanında bir set oluşuturur. Set sadece akımın tek yönlü akmasına izin verir. NPN tipi bir transistörde kollektör emiter arasında iki birleşim olduğu için ilk setten akım doğru yönlü olduğu için geçer. İkinci set ise eğer base akımı verilirse ikinci set de açılır ve bu sayede kollektör-emiter akımının da geçişi sağlanmış olur. Base akımı kesilirse collektor-emiter akımı da kesilir.